Các hoạt động chào mừng ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lượt xem:


Sáng ngày 26 tháng 03 năm 2021 trường PTDT Nội Trú THCS Ea kar tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. sau đây là các hình ảnh tiêu biểu.

Thi nấu cơm quang chung

Thi nấu ăn giữa các chi đội

đi cầu khỉ

Thi kéo co