Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng Ban Giám Hiệu Phó bí thư chi bộ 0973674829 hothihang@gmail.com
Nguyễn Đình Nam Ban Giám Hiệu Bí Thư chi bộ 0978734446 nguyendinhnam@gmail.com
Y Đích Bkrông
Y Đích Bkrông Ban Giám Hiệu Ủy viên 0905480516