Điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2020-2021

Điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Dieu_chinh_Ke_hoach_day_hoc_nam_hoc_2020-2021_29082020093022 (1) [...]
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2 năm 2019-2020

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2 năm 2019-2020

Lượt xem:

Huong_dan_dieu_chinh_noi_dung_day_hoc_06042020151128 (1) [...]
Hướng dẫn sáu bước rửa tay đúng cách.

Hướng dẫn sáu bước rửa tay đúng cách.

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]