HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức, người lao động. Chiều ngày 30/9/2023, trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm học 2023-2024. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết [...]
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức, người lao động. Chiều ngày 30/9/2023, trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm học 2023-2024. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết [...]
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Trong không khí từng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9. Hoà chung trong không khí tưng bừng của gần 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, sáng nay, ngày 5 tháng 9 năm 2023, thầy và trò trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức lễ khai giảng [...]
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Trong không khí từng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9. Hoà chung trong không khí tưng bừng của gần 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, sáng nay, ngày 5 tháng 9 năm 2023, thầy và trò trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức lễ khai giảng [...]