HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

Lượt xem:

Sáng ngày 17/9/2022, Trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị CBCC VC NLĐ năm học 2022-2023. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ea Kar, bà [...]
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

Lượt xem:

Sáng ngày 17/9/2022, Trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị CBCC VC NLĐ năm học 2022-2023. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ea Kar, bà [...]
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023

Lượt xem:

Sáng ngày 17/9/2022, Trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị CBCC VC NLĐ năm học 2022-2023. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ea Kar, bà [...]
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Lượt xem:

Thực hiện công văn 573 của Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2022, Thư viên Trường PTDT Nội trú THCS huyện Ea Kar đã tổ chức buổi tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Đến dự [...]