Lễ tổng kết năm học 2017-2018 trường PTDT Nội Trú THCS Eakar

Lượt xem:


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC: 2017 – 2018 PTDT Nội Trú THCS Eakar

(THỨ 2 NGÀY 28.5.2018)