Trường PTDTNT Eakar

  • Điện thoại: 05003624113
  • Email: noitrueakar@gmail.com
  • Địa chỉ: EaĐar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk