Đêm hội trăng rằm năm học 2019-2020

Lượt xem:


Trường PTDT Nội Trú THCS Eakar tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh. Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:

Phần thi mâm cỗ của chi đội 6

Phần thi mâm cỗ của chi đội 7

Phần thi mâm cỗ của chi đội 8

Phần thi mâm cỗ của chi đội 9