Hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm ” Mừng Đảng mừng xuân”.

Lượt xem:


Chào xuân canh tý, Thầy và trò trường PTDT Nội Trú tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ điểm ” Mừng Đảng mừng Xuân”, với một số hoạt động tiêu biểu.

Thi gói bánh chưng giữa các chi đội

Nấu bánh

Đốt lửa trại